SBA-brandsäkerhet

SBA

Det måste regelbundet utföras ett SBA på din arbetsplats. Detta garanterar att brandsäkerheten är uppdaterad och att varje enskild individ på arbetsplatsen är införstådd i hur de ska agera vid en brand. Kunskap är A och O för att bibehålla hög brandsäkerhet och det är din uppgift som ansvarig för SBA att förse dina kollegor med förebyggande information.

Utse minst en ansvarig för brandskyddsarbetet

Ett systematiskt brandskyddsarbete är ett måste och är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). Detta innebär att du som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldig att regelbundet arbeta för ett säkert brandskydd. När du går vår utbildning inom SBA kommer du få lära dig allt om hur arbetsprocessen går till, samt vad som krävs av dig under arbetet:

  • Det är din uppgift som ansvarig eller ansvariga att kontrollera att det finns fungerade utrustning på plats för släckning av brand eller för att förhindra andra olyckor.
  • Du ska vidta rätt åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa eventuella skador tillföljd av en brand. Denna åtgärd kan vara både teknisk eller organisatorisk.

Kombinera det tekniska brandskyddet med praktiska övningar

Alla byggnader, oavsett om du arbetar på kontor, i skola eller ansvarar för en bostadsrättsförening är SBA en viktig del för att öka brandsäkerheten för alla som vistas i byggnaden. Här är det din uppgift att säkerställa att allt från brandlarm, brandsläckare och utrymningsskyltar är tillgängliga och fungerar som de ska. Gör de inte det är det även din uppgift att åtgärda detta.

system-för-brandkyddsarbete

När vi talar om systematiskt brandskyddsarbete är det tekniska brandskyddet minst lika viktigt som de praktiska övningarna och tydliga instruktionerna. Det är bra att systematiskt arbeta för att förebygga bränder, men är olyckan framme krävs det att dina anställda eller kollegor har de rätta kunskaparna att hantera situationen.

Detta är två viktiga moment som vi går igenom under vår utbildning i SBA, så att du som brandskyddsansvarig kan föra kunskaperna och rutinerna vidare.

Kontakta oss för mer information om vår utbildning inom SBA!

Vi erbjuder bra pris på SBA och kan anpassa vår utbildning utifrån dina behov - vi har nöjd-kund garanti på alla våra kurser!