hlr-kurs-deltagare

Hjärt och lungräddning

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara någon i din familj, en kollega eller en okänd person på stan som faller ihop efter att hjärtat plötsligt stannar. Hur du agerar inom de närmsta minuterna kan vara skillnaden mellan liv och död. Så, hur är dina kunskaper inom HLR? Eller hjärt- och lungräddning för att vara mer exakt?

Var redo – hjärtstopp och andningsstopp kan ske när som helst

En utbildning i hjärt- och lungräddning är en investering för alla och ger nyttiga kunskaper som kan vara användbara i privatlivet och arbetslivet. Ett hjärtstopp eller andningsstopp kan trots allt ske vart som helst, drabba vem som helst och oftast när man minst anar det.

Ett hjärtstopp eller andningsstopp brukar slå till som en blixt från klar himmel. Detta innebär att man som utomstående, vare sig man är kollegor, familjemedlemmar eller en slumpartad person på gatan, inte alltid hinner uppfatta vad som händer. Här är det inte ovanligt att drabbas av panik om någon livlöst faller ner mot marken och man känner sig osäker på vad man ska göra.

Grundläggande kunskaper inom HLR

När du vänder dig till våra specialister inom SBA kan vi förse dig med kvalitativa utbildningar inom HLR. Vår målsättning är att lära dig de grundläggande kunskaperna i hjärt och lugnräddning samt visa dig hur man använder en hjärtstartare.

deltagare-på-hlr-kurs

Dessa kunskaper är viktiga och grundläggande för en möjlighet att rädda liv. Om någon i din närhet drabbas av andningsstopp eller hjärtstopp får du de rätta verktygen att fatta rätt beslut i situationer där varje minut räknas. Du får lära dig vilka steg du ska göra, i vilken ordning och hur ofta.

Vad som ingår i vår utbildning inom hjärt och lungräddning

Våra konsulter och utbildare är verksamma inom sjukvårdsbranschen och har värdefulla insikter direkt från verkliga situationer. Detta gör det möjligt för oss att leverera en utbildning som möter branschens alla krav och som motsvarar de behov som finns inom HLR idag.

Detta är en kvalitativ utbildning inom hjärt och lungräddning dina kollegor får lära sig:

  • Hur man hanterar ett livsfarligt läge
  • Hur man snabbt, enkelt och säkert kan kontrollera medvetandet och andningen hos den berörda personen
  • Hur man tar hand om en medvetslös person, hur man öppnar luftvägarna samt placerar personen i ett stabilt sidoläge
  • Hur man ger hjärt och lungräddning
  • Hur man ger hjälp vid luftvägsstopp
  • Hur man använder en hjärtstartare

Hjärt och lungräddning behövs i alla situationer

Vid det här laget vet vi att hjärtstopp och andningsstopp kan inträffa när som helst, även vid bränder när lokaler snabbt blir rökfyllda och luften blir tung. I dessa situationer kan man få problem med andningen, vilket är anledningen till att den ansvariga för det systematiska brandskyddsarbetet även behöver investerar i värdefulla lärdomar inom HLR. Vid en brand, stor som liten, kan dessa kunskaper vara livsviktiga.

Max 12 deltagare per utbildningstillfälle

Som professionella utbildare ser vi det som vår uppgift att sprida kunskaperna om hjärt och lungräddning till alla. Desto fler som har de rätta kunskaperna inom HLR, desto fler liv kan vi rädda tillsammans. Därför erbjuder vi vår utbildning till kunder i hela Sverige.

Bokar du vår utbildning inom hjärt och lungräddning kommer vi ut till din arbetsplats för att hålla i utbildningen i dina lokaler. Om inte det är möjligt kan vi självklart hyra en lokal i närheten. Vi kan ta emot upp till 12 deltagare under ett utbildningstillfälle för att effektivisera tiden och ge alla deltagare möjlighet att utöva de nya kunskaperna i praktiska övningar. Är ni fler på arbetsplatsen kan vi självklart erbjuda fler utbildningstillfällen.

Lär dig hjärt och lungräddning, boka utbildning till bra pris

Våra erfarna konsulter följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram för att erbjuda dig en utbildning av högsta kvalité. Kontakta oss om du vill veta mer om hjärt och lungräddning eller hur man som ansvarig för SBS kan inkludera denna utbildning på arbetsplatsen för högre brandsäkerhet.

Vi är även stolta över att erbjuda dig ett bra pris på vår utbildning. Vi baserat vårt pris på antalet deltagare och om vi behöver hyra en extern lokal eller inte.

Det bästa är om du kontaktar oss för en offert denna utbildning inom hjärt och lungräddning, så återkommer vi med ett korrekt pris inom kort.

Lär dig rädda liv, gå en utbildning i hjärt och lungräddning där du lär dig använda hjärtstartare. Boka utbildning inom HLR nu!