kurs-i-brandskydd

Brandutbildning

En brand kan uppstå när man minst anar det och ibland är det oväntade orsaker bakom branden. Det kan röra sig om tekniska fel som orsakar överhettning, ett stearinljus man glömt släcka eller oaktsam hantering av diverse köksredskap på kontoret. Oavsett anledning är det viktigt att du och dina kollegor är förberedda för eventuell kris så att ni kan agera rätt.

Öka brandsäkerheten på arbetsplatsen

I kombination med vår SBA är det bra att investera i en grundläggande brandutbildning för alla medarbetare. På så sätt får du både en brandskyddsansvarig samtidigt som du ger dina kollegor de rätta kunskaperna att agera korrekt vid en brand.

Uppstår det en brand är det vanligt att man drabbas av panik då man inte vet hur man ska agera eller prioritera. Detta kan orsaka mer faror och säkerhetsbrister än själva branden. En brandutbildning ger dig grundläggande kunskaper i brand och utrymning för att höja beredskapen inför en eventuell situation som kräver utrymning.

släckare-för-grundläggande-brandutbildning
redskap-för-grundläggande-brandutbildning

En brandutbildning som ökar brandsäkerheten

Vår brandutbildning håller hög kvalité och består av en kombination av både teoretiska kunskaper och praktiska övningar. När vi planerar vår utbildning inom brandsäkerhet kommer vi dela med oss av generella kunskaper för att öka din arbetsplats säkerhet men även anpassa de praktiska övningarna efter hur arbetsplatsen ser ut. Alla lokaler ser trots allt olika ut och är i behov av olika rutiner för att bibehålla hög brandsäkerhet.

När vi planerar vår brandutbildning kommer vi först prata med dig för att ta redan på mer om:

  • Arbetsplatsen
  • Hur många anställda det finns
  • Om det idag finns någon ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet
  • Hur brandskyddsarbetet ser ut i dagsläget. Om du tycker att det brister någonstans eller om det är vissa kunskaper som saknas med mera.

Det här innehåller vår grundläggande brandutbildning

Vi som arbetar med SBA är ett engagerat och erfaret team av konsulter som drivs av att sprida kunskap inom brandsäkerhet. Med denna brandutbildning är vår målsättning att både förebygga, förhindra och begränsa skador tillföljd av en brand. Samt att du och dina medarbetare har de rätta kunskaperna att agera på ett säkert sätt om en brand uppstår.

Under brandutbildningen kommer vi bland annat gå igenom:

  • Vad det innebär att vara ansvarig för och bibehålla ett systematiskt brandskyddsarbete, även kallat SBA.
  • Förebyggande åtgärder för att förhindra en brand
  • Vi kommer gå igenom vanliga brandrisker och hur man bäst förebygger dessa
  • Vad händer egentligen under en brand?
  • Vi går igenom utrymningens tre faser
  • Du kommer även ta del av praktiska övningar där vi lär dig använda brandsläckare och hur man släcker en brand i kläder.

Brandutbildning på din arbetsplats eller lämplig lokal i närheten

Vi som håller i denna brandutbildning har erfarenhet och kunskap inom brandsäkerhet för att ge dig en grundlig och informativ brandutbildning. Denna utbildning är tillgänglig för våra kunder i hela Sverige för att säkerställa att alla har möjlighet att upprätthålla god brandsäkerhet på arbetsplatsen. Vi anpassar brandutbildningen efter företagets risker och policy.

Varje utbildningstillfälle har plats för 5-15 deltagare och vi kommer ut till ditt företag för att hålla denna brandutbildning i dina lokaler. Om inte det är möjligt kan vi självklart ordna med en passande lokal för utbildningstillfället.

Investera i god brandsäkerhet på arbetsplatsen – boka brandutbildning

Det är en investering att gå vår brandutbildning. Du och dina medarbetare får nödvändiga kunskaper i hur man ska agera vid en eventuell brand. Kontakta oss för mer information om utbildningens upplägg och hur vi anpassar informationen efter din arbetsplats.

Vi erbjuder bra pris på vår brandutbildning och baserar priset utifrån antalet deltagare samt om vi behöver hyra en lokal för utbildningen.

Kontakta oss för att få en offert för SBA och vår brandutbildning, så återkommer vi med ett bra pris inom kort.

Vår brandutbildning lär dig förebygga, förhindra och begränsa skador orsakade av en brand. Vi anpassar utbildningen efter din arbetsplats.