Offert

Det är en investering i dina anställdas hälsa, säkerhet och kunskap att satsa på det systematiska brandskyddsarbetet.

Kontakta oss idag för en prisvärd utbildning inom SBA!

Vi rekommenderar att gå en utbildning inom SBA för att ge arbetsplatsen de rätta förutsättningarna att hantera risker, olyckor och oväntade händelser på ett korrekt sätt.

Statens räddningsverk uppmuntrar alla arbetsplatser att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Du kan vara lugn, när du kontaktar oss för att boka utbildning inom SBA kommer vi gå igenom alla viktiga moment och vad som ingår i vår utbildning.

Kontakta oss redan idag för en offert för SBA, så återkommer vi med ett pris till dig.