Kontakt

Som arbetsgivare är det viktigt att prioritera det systematiska brandskyddsarbetet för att garanterar säkerheten vid en eventuell brand. Kontakta oss för att få mer information om vår utbildning inom SBA.

Det är många moment som du måste gå igenom för att det systematiska brandskyddsarbetet ska vara komplett, bland annat:

  • Brandskyddspolicy som utgör grunden för SBA.
  • Riskinventering som garantera att både du och dina anställda är medvetna om vad som ska göras vid en eventuell händelse.
  • Utbildning inom det systematiska brandskyddsarbetet som garanterar att alla berörda parter är utbildade, har övat och har tillräckligt med kunskaper över vad som förväntas vid en eventuell händelse.

En utbildning inom SBA är en investering i din arbetsplats och garanterar att alla anställda vet vad de ska göra om något inträffar.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill få mer information om vår utbildning eller hur vi kan hjälpa dig.