Systematiskt Brandskyddsarbete under Covid-19 – E-Learning

Under rådande omständigheter har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder. Våra kunders och våra medarbetares hälsa är alltid vår högsta prioritering och vi vill göra vad vi kan för att minimera smittspridning. Vi följer utvecklingen noga och tar myndigheternas riktlinjer och rekommendationer på största allvar. Vi erbjuder därför just nu våra utbildningar första hjälpen samt grundläggande brandskyddsutbildning som E-Learning. Har du frågor kring detta? Tveka inte att kontakta oss.

Var förberedd om olyckan är framme – utbilda din personal i brandsäkerhet

En brand kan uppstå när man minst anar det och kan leda till farliga konsekvenser om man inte har tydliga instruktion över hur man ska agera. Det är inte ovanligt att man drabbas av panik i en krissituation, det är en vanlig reaktion om man känner sig osäker på den egna förmågan att hantera farliga situationer.

Vad ingår i systematiskt brandskyddsarbete?

När ni går vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete går vi utöver det praktiska igenom teoretiska delar och hur man kan tänka kring SBA, bland annat lär ni er svaren på:

  • Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete
  • Checklista systematiskt brandskyddsarbete

Skapa trygghet med systematiskt brandskyddsarbete

För att skapa trygghet inför plötsliga händelser gäller det att, på ett organiserat och strukturerat sätt, utbilda din personal i att regelbundet kontrollera det rådande brandskyddet i fastigheten. Om du investerar i en SBA-utbildning hos oss kommer vi ge dig de rätta verktygen att upprätthålla ett säkert brandskydd. Läs mer om vår kurs inom SBA här!

Konsulter inom riskhantering och brand

Som professionella konsulter och utbildare inom kris och brand rekommenderar vi att det alltid ska finnas minst en brandskyddsansvarig inom verksamheten. Anledningen är att kvalitén på det systematiska brandskyddsarbetet blir högre om en person är högst ansvarig och regelbundet kan kontrollera att brandskyddet uppfyller de krav som finns idag.

Som brandskyddsansvarig inom SBA är det din uppgift att kombinera dokumentation av det dagliga brandskyddsarbetet med att presentera förebyggande åtgärder mot olyckor och bränder. Är du noga med din dokumentation blir det enklare att upptäcka eventuella avvikelser i säkerheten och att presentera bra hjälpmedel för att instruera dina kollegor.

Kunder inom privat och offentlig sektor

Vi är stolta över vårt utbud inom brandskyddsarbete och att vi är ett av Sveriges ledande konsult- och utbildningsföretag inom Första Hjälpen samt Kris och Brand. Detta är ett bevis på att vi levererar förstklassiga utbildningar som ger dig de rätta förutsättningarna att förbättra brandsäkerheten i din byggnad eller lokal.

Vår utbildning inom SBA riktar sig till många olika branscher, inom både privat och offentlig sektor, kommuner och landsting. Om du inte vill gå en utbildning inom SBA kan du självklart kontakta oss för konsultuppdrag inom det systematiska brandskyddsarbetet. Då kommer vi ut till din byggnad och kontrollerar, dokumenterar och presenterar åtgärder för bättre brandsäkerhet.

Bra pris på SBA – kontakta oss idag

Du är välkommen att kontakta oss om du vill investera i en utbildning inom SBA. Det är en vinst för dig själv och dina kollegor då ni alla får de rätta kunskaparna och förutsättningarna att hantera en krissituation på ett lugnt och säkert sätt.

Utöver SBA-utbildningar erbjuder vi även en rad andra kurser, så som hjärt- och lugnräddning samt grundläggande brandutbildning.

Kontakta oss redan idag för mer information och en offert för SBA eller någon av våra andra kurser, så återkommer vi inom kort!